Oferta

Firma Eltech-Projekt zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego, oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.

Zakres instalacji zewnętrznych:

Zakres projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych:

Zakres projektów instalacji teletechnicznych wewnętrznych:

Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Główna kadra projektowa posiada poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” umożliwiające projektowanie dla Wojska, Policji i Poczty Polskiej (projektu dla tych instytucji nie znajdują sie na liście wykonanych projektów). Część kadry osobowej posiada również licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia, większość świadectwa kwalifikacyjne D i/lub E . Właściciel firmy posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Swoje doświadczenie zdobywał u boku doświadczonych projektantów jako asystent, a potem kierownik jednej z pracowni projektowych. Od ponad dwóch lat również Inspektor Nadzoru w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość – są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.
Z racji na fakt wykonywania dokumentacji również dla obiektów na terenie Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji i Węgier istnieje możliwość przygotowania dokumentacji w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim lub węgierskim.

Duże doświadczenie zawodowe projektantów i bardzo duża obsada kadrowa pozwala nam zająć się w zasadzie każdym projektem. O szerokim zakresie działalności świadczą wykonane do tej pory projekty dla obiektów przedstawionych w dziale PROJEKTY. Większość z nich zostało zrealizowanych.Oferujemy możliwość wykonywania projektów dla instytucji rządowych i wojskowych przez projektantów posiadających uprawnienia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
Ścisła współpraca i wymiana doświadczeń z firmami zajmującymi się rozwiązaniami telekomunikacyjnymi i elektronicznego zabezpieczania budynków pozwala projektować nowoczesne instalacje spełniające wszelkie wymagania.

Największe opracowane przez nas projekty: