Firma

Firma istnieje od 2003 roku. Rozwija się dość prężnie – początek stanowiła jednoosobowa działalność gospodarcza, obecnie stała kadra to 21 osób, oraz 3 osoby współpracujące z biurem. Trzon stanowi pięciu kierowników zespołów projektowych do których dołączani są asystencji w liczbie niezbędnej do zaprojektowania konkretnego obiektu (stosownie do wielkości, zakresu i skomplikowania obiektu). W razie konieczności zespoły są łączone ze sobą.

O szerokim zakresie działalności świadczą wykonane do tej pory projekty ZAPRASZAMY DO DZIAŁU PREALIZACJE.  Znaczna część z nich jest już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. W wielu projektach uczestniczyliśmy od wstępnych koncepcji projektowych do odbiorów końcowych.

NASZE NAJNOWSZE REALIZACJE

Kilkanaście znanych firm i instytucji zaufało nam i powierzyło projektowanie instalacji dla swoich obiektów. Zaufaj nam i TY – projektujemy bezpieczne i nowoczesne instalacje.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego, oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych. W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia. W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, instalacje przyzywowe, domofonowe,
radiowo-telewizyjne i satelitarne, telefoniczne i komputerowe, detekcji tlenku węgla i LPG, oraz inne niskoprądowe.

W zakresie swoich usług oferujemy również sporządzanie kosztorysów, oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Przygotowujemy także ekspertyzy budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych i charakterystyki energetyczne budynków.

Współpracujemy z wieloma firmami wykonawczymi świadcząc usługi na ich rzecz, ewentualnie posiłkując się ich wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Firma na stałe współpracuje również z dwoma niezależnymi projektantami na zasadach wymiany wiedzy technicznej, konsultacji, oraz optymalizacji przyjmowanych rozwiązań technicznych i weryfikacji wszystkich projektów.

Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności.
Część kadry osobowej posiada również licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia, większość  świadectwa kwalifikacyjne D i/lub E . Właściciel firmy posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego, oraz pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Swoje doświadczenie zdobywał u boku doświadczonych projektantów jako asystent, a potem kierownik jednej z pracowni projektowych.

Dbamy o poszerzanie naszej wiedzy uczestnicząc w sympozjach dotyczących tematyki energetyki, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia, oraz we wszelkich szkoleniach organizowanych przez producentów i wytwórców, a także stowarzyszenia branży elektrycznej. Posiadamy przeszkolenia w dziedzinie okablowania strukturalnego, instalacji SSP, DSO, CCTV, SSWiN i innych instalacji teletechnicznych, oraz branży energetycznej takich firm jak: G-CONNECT, R&M, C&C Partners, ADT, Samsung, BOSCH, ESSER,  KRONE, REHAU, OBO BETTERMAN, Schrack, Legrand, Schneider Electric, Baks, Arot, HAGER-POLO, GIRA, oraz wielu innych.

Działamy przede wszystkim na zlecenie Architektów, ale również na bezpośrednie zlecenie firm, osób prywatnych, oraz wykonawców. Kilka znanych firm i instytucji zaufało nam i powierzyło projektowanie instalacji dla swoich obiektów. Współpracujemy z firmami i instytucjami, których wizerunek jest ogólnie znany: QUMAK, OPTIMUS S.A., SANYO, Kapsch, DELTA POWER, Statoli, Tchibo, ASTER, GRYCAN, Lukullus, Kodak, Develey, KOMFORT, Schrack, Zara, Marks@Spencer, H&M, Delta Sport, SMYK, EMPiK, Akademia Medyczna w Warszawie, Politechnika Warszawska, PGNiG, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Instytut Genetyki PAN, NIK, Tesco, Carrefour, Decathlon, Dom Development, Budimex Nieruchomości, PKO S.A., Lukas Bank, Raiffeisen Bank, Millennium Bank, ING Bank, Mitex, City Bank Handlowy, Toyota, Shell, Allenord.

Od wielu z nich otrzymaliśmy REFERENCJE z których jesteśmy dumni.

Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość – są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Z racji na fakt wykonywania dokumentacji również dla obiektów na terenie Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji i Węgier istnieje możliwość przygotowania  dokumentacji w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim lub węgierskim.

Duże doświadczenie zawodowe projektantów i bardzo duża obsada kadrowa pozwala nam zająć się w zasadzie każdym projektem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W pracowni istnieje program pomoc dla studentów chcących odbyć praktyki zawodowe.
W miarę możliwości zapewnienia osoby kierującej praktyką i stanowiska pracy przyjmujemy każdego zainteresowanego. Część z naszych pracowników została u nas do dalszej współpracy zaczynając od praktyk zawodowych.

Od strony prawnej posiadamy wsparcie ze strony Kancelarii Prawnej zobowiązanej bronić naszych praw autorskich jak i dopilnować płynności finansowej.
Pracownia posiada polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług projektowych z pełną obsługą ze strony Brokera Ubezpieczeniowego.

Pracujemy wyłącznie na legalnym oprogramowaniu – posiadamy 20 stanowisk pracy wyposażonych w profesjonalny sprzęt komputerowy wyłącznie z certyfikowanym oprogramowaniem ©Microsoft, Revit, Autocad, ZW Cad,  Norma.

NASZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Piotr Wudarczyk

Właściciel/ Prezes
Pozostały skład osobowy:

mgr Iwona Modzelewska-Wudarczyk

Dyrektor Finansowy

mgr inż. Paweł Kaczorowski

Kierownik Pracownii

W firmie od 2004 roku.

Kierownicy Zespołów Projektowych

Skład – 6 osoby
Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych 0d 5 do 8 lat.
Trzy osoby z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego z dostępem do informacji niejawnych objętych klauzula „POUFNE”. Jedna osoba z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.

Asystenci

Dziesięć osób z doświadczeniem zawodowym w projektowaniu pomiędzy 1-4 lata.

Kosztorysant

10 lat doświadczenia zawodowego w kosztorysowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Współpraca z ELTECH PROJEKT od 8 lat

Praktykanci

Skład osobowy – 3 osoby

Współpraca

4 osoby w stałej współpracy z firmą w zakresie:
– przygotowania projektów
– kosztorysowania instalacji
– opracowania projektów zagospodarowania terenu
– opracowania projektów sieci elektroenergetycznych
– opracowania przyłączy i sieci teleinformatycznych
– opracowania projektów organizacji ruchu i inwentaryzacji zieleni
– opracowania map ZUD