OBIEKTY ZABYTKOWE

INNE

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

Zakres:– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla     zintegrowanego systemu zabezpieczenia i ochrony          budynku– uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków– uzyskanie pozwolenia na budowę Dane:–

Czytaj więcej »
BUDYNKI MIESZKALNE

Kłopotowskiego 11, Warszawa

Rewitalizacja obiektu zabytkowego. Zakres projektu: instalacje elektryczne i jiskoprądowe. Docelowo projektowane 5500m2 powierzchni użytkowej.Łączna ilość mieszkań: 67 lokali.Lokale usługowe: 8 lokali. ZDJĘCIA Z BUDOWY –

Czytaj więcej »
OBIEKTY INNE

INNE