Centrum medyczne Damian

Centrum Medyczne Damiana znajduje sie w Warszawie, ul. Foksal 3/5
Projekt dotyczył przebudowy części pomieszczeń na poziomie piwnicy.
Prace projektowe zakresem objęły instalacje elektryczne (w tym zasilenie aparatu RTG) oraz teletechnicze wewnętrzne.
Całkowita moc przyłączeniowa wyniosła 48 kW.
Projekt powstał listopadzie 2020 roku.
Obiekt obecnie w trakcie realizacji.