Niepubliczna szkoła EDULAB, Stare Babice

Projekt składa się z budynku szkoły dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze.
Całkowita powierzchnia inwestycji to 1387 m2.
Prace projektowe objęły zakresem instalacje elektryczne nowoprojektowanych sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych oraz pomieszczeń technicznych.
Projekt powstał w 2016 roku.
Obiekt zrealizowany.