Sinfonia Varsovia

Zakres nadzoru:
– weryfikacja rozwiązań technicznych
– nadzór nad tworzeniem projektu
– weryfikacja kompletności dokumentacji
– weryfikacja zgodności rozwiązań z SIWZ
   i wymaganiami Inwestora

Funkcje:
– rzeczoznawca z zakresu projektowania instalacji
   elektrycznych i elektroenergetycznych
– ekspert i doradca Inwestora