Hotel Natura Mazur

Lokalizacja obiektu: Warchałach, Jedwabno.

Powierzchnia użytkowa hotelu: 7300 m2.
Budynek posiada 2 piętra oraz poddasze.
Łączna ilość pokoi: 95.

Zakres opracowanej dokumentacji: instalacje elektryczne i teletechniczne, oraz automatyki budynku BMS.

Projekt powstał w 2015 roku.
Obiekt zrealizowany – oddany do użytkowania w XII’2015 r.