Budynek mieszkalny Fajansowa 3-5, Warszawa

Budynek Fajansowa 3:
– trzy kondygnacje nadziemne
– dwie kondygnacje podziemne
– liczba mieszkań: 44
Budynek Fajansowa 5:
– siedem kondygnacji nadziemnych
– 2 kondygnacje podziemne
– liczba mieszkań: 135

Łączna powierzchnia zabudowy: 2085 m2.
Moc przyłączeniowa 728 kW / 1921,5 kW zasilania podstawowego,
oraz 118 kW / 134 kW zasilania rezerwowego.

Prace projektowe zakresem objęły instalacje elektryczne i teletechniczne, oraz sieci elektryczne.

Projekt powstał w I kwartale 2020 roku.
Obiekt obecnie w trakcie realizacji.