Zespół obiektów szkolnych przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie

Inwestycja zrealizowana przez SKANSKA S.A.

Cały projekt obejmował budynek szkoły wraz z dwiema salami gimnastycznymi, oraz zewnętrznymi boiskami sportowymi.
Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10.000 m2.
Prace projektowe zakresem obejmowały instalacje elektryczne oraz instalacje teletechniczne.

Projekt powstał w okresie VII’2016 – IX’2017 roku.
Obiekt zrealizowany – oddany do użytkowania we wrześniu 2018 roku.