Rewitalizacja Ogrodów Ulricha, Warszawa

Inwestor: INGKA CENTRES POLSKA

Szklarnie stanowią część restaurowanego kompleksu zabytkowych Ogrodów Ulricha, które otworzą się na nowo jako przestrzeń odpoczynku, rekreacji, edukacji i spotkań
z kulturą.

Powierzchnia terenu: 1,9 ha
Powierzchnia budynków: 2.900 m2

Obiekt w trakcie realizacji.