Centrum logistyczne Chefs Culinar

Inwestycja zrealizowana przez STRABAG Sp. z o.o.

Centrum Logistyczne CHEFS CUKINAR w Wiskitkach przy ulicy Błońskiej to zespół budynków hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biorwego.
Powierzchnie użytkowe obu części to kolejno 44471m2 hali oraz 3856m2 5-kondygnacyjnej części biurowej.
Zasilanie obiektu odbywa się poprzez jedną dwutransformatorową stację o mocy 1000kVA.
Na dachu hali zaprojektowana została instalacja Fotowoltaiczna o mocy 100kW z możliwością rozbudowy do 500kW.
Opracowanie dokumentacji technicznej obejmowało zakres projektów stacji transformatorowoych, wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.
Projekt wykonawczy został zakończony na początku 2020r.
Obecnie obiekt jest w trakcie realizacji.