Laboratorium centralne firmy DIAGNOSTYKA

Inwestor: DIAGNOSTYKA.PL

Budynek sklasyfikowany jako obiekt o znacznym skomplikowaniu pod względem architektonicznym
i instalacyjnych.
Powierzchnia użytkowa: 13.260 m2.
Kondygnacje: cztery nadziemne oraz jedna podziemna.
Zasilanie obiektu: przyłączem SN oraz agregatem prądotwórczym nn.
Moc: zainstalowana – 2965kW, szczytowa – 1226kW

Zakres projektu:
– stacja transformatorowa 800 kVA, – agregat prądotwórczy 800kVA
– dwie rozdzielnice główne nn 1600A
– instalacje elektryczne wewnętrzne – instalacje niskoprądowe
– sieci w terenie

Projekt w trakcie realizacji.
Przewidywany termin odbiorów – III kwartał 2021 roku.