Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Nadzór inwestorski w zakresie budowy:
– przyłącza SN dla stacji i przyłączy nn dla budynków,
– nowej stacji transformatorowej 2x1600kVA (agregat 1000kVA)
– nowego budynku psychiatrii sądowej,
– nowego budynku bloku operacyjnego
– rozbudowy budynków B i E
– remontu budynku głównego
– nowych pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
– generalnego remontu budynków F

Łączna powierzchnia całkowita obiektu: 35.104 m2
Ilość budynków: 23

Czas trwania nadzoru;:
V’2007 – VI’2013
IX’2015 do X’2017

Wszystkie prowadzone inwestycje zostały oddane do użytkowania.