Centrum Onkologii Warszawa, modernizacja instalacji

Projekt obejmował system sygnalizacji pożaru przychodni oraz parteru Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena, w Warszawie.

Opracowany w okresie lipiec-sierpień 2014 roku.
Projekt został zrealizowany.