wa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. 
Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego, oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.
W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.

W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy:
– systemy sygnalizacji pożarowej
– dźwiękowe systemy ostrzegawcze
– systemy kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV
– instalacje przyzywowe, domofonowe
– instalacje teleinformatyczne
– instalacje RTV i RTV-SAT
– systemy detekcji CO , LPG i innych gazów (w tym niebezpiecznych)
– instalacje audio-video, systemy konferencyjne

W zakresie swoich usług oferujemy również sporządzanie kosztorysów, oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.
Przygotowujemy także ekspertyzy budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, oraz charakterystyki energetyczne budynków.

Osoby z zespołu posiadają uprawnienia do projektowania i nadzorowania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Szef zespołu posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie projektowania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
Firma posiada koncesje MSWiA na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
Posiadamy 
Certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.
Certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
Kurs Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4, oraz Normy Obronnej
Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego instalatora odnawialnych źródeł energii

NAJNOWSZE REALIZACJE
BUDYNKI BIUROWE I BANKI

Rotunda, Warszawa

Nowa odsłona Rotundy Warszawskiej. W zakresie projektu:– przebudowa stacji transformatorowej– przyłącze rezerwowe– instalacje elektryczne wewnętrzne– instalacja SSP– instalacja PV Obiekt uzyskał certyfikaty LEED i BREEAM!

Czytaj więcej »
NADZORY INWESTORSKIE

Sinfonia Varsovia

Zakres nadzoru:– weryfikacja rozwiązań technicznych– nadzór nad tworzeniem projektu– weryfikacja kompletności dokumentacji– weryfikacja zgodności rozwiązań z SIWZ    i wymaganiami Inwestora Funkcje:– rzeczoznawca z zakresu

Czytaj więcej »
WSZYSTKIE REALIZACJE
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BUDYNKI BIUROWE
I BANKI

BUDYNKI MIESZKALNE

OBIEKTY MEDYCZNE

HOTELE

OBIEKTY SPORTOWE

PRZEMYSŁ
I OBIEKTY MAGAZYNOWE

ARANŻACJE POWIERZCHNI

HANDEL
I USŁUGI

OBIEKTY ZABYTKOWE

OBIEKTY OŚWIATOWE

BUDYNKI TECHNOLOGICZNE

SERWEROWNIE

INNE

NADZORY INWESTORSKIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
ŚLEDŹ NAS
POLEĆ NAS
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
ZAUFALI NAM